Elliott wave analysis: NZDUSD and AUDUSD - Chiemtinhtaichinh.com

Elliott wave analysis: NZDUSD and AUDUSD

Sau đây là bài phân tích mới nhất của Grega Horvat về sóng ELliott của hai cặp tiền tệ  NZDUSD and AUDUSD

Quan điểm của Grega Horvat cho rằng NZD/USD vẫn còn tăng

Hướng Dẫn Giao Dịch Theo Sóng Elliott (Visual Guide To Elliott Wave Trading)

Trả lời